PARC REGIONAL DE AGREMENT TURISTIC ŞI SPORTIV CORNIŞA BOTOŞANI

PARC REGIONAL DE AGREMENT TURISTIC ŞI SPORTIV CORNIŞA BOTOŞANI

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operațional Regional 2007 -2013

  • Axa Prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”,
  • Domeniul major de intervenţie 5.2. „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice”
  • Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului
  • Organism interimar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord Est
  • Valoarea totală a proiectului 87.995.331,19 lei

În urma implementării proiectului "Parc Regional de Agrement Turistic şi Sportiv Cornişa Botoşani" se va realiza infrastructura de agrement turistic şi sportiv necesară pentru desfăşurarea activităţilor de divertisment.

Vor putea fi desfăşurate următoarele activităţi recreative: înot, sărituri în apă de la tobogan, sărituri la trambulină, plajă, hochei, patinaj pe gheaţă, patinaj pe role, tenis de câmp, baschet, plimbări cu bicicleta, plimbări în aer liber, jocuri în spaţii special amenajate.

Investiţia în Parcul Regional de Agrement Turistic şi Sportiv ar da posibilitatea Municipiului Botoşani să recupereze din rămânerile în urmă faţă de celelalte judeţe situate în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est.

Prin crearea unui parc turistic şi sportiv de anvergură regională, proiectul contribuie la sporirea atractivităţii turistice a Regiunii de Dezvoltare Nord-Est pentru principalele fluxuri turistice ale grupurilor ţintă şi ne referim aici la categoria turiştilor extraregionali (excursionişti români sau străini), turişti intraregionali şi populaţia din municipiul Botoşani.

Mini descriere a proiectului

Mini descriere a proiectului

Implementarea proiectului va crea condiţii deosebite de petrecere a timpului liber pentru locuitorii județului Botoșani, dar și a celor din județele limitrofe. Vor crește posibilitățile cetățenilor de a-și petrece timpul în aer liber, de a face plimbări pe aleile parcurilor frumos amenajate, de a practica diverse sporturi și de a socializa într-un cadru civilizat, modern și realizat la standardele înalte ale Uniunii Europene.