PARC REGIONAL DE AGREMENT TURISTIC ŞI SPORTIV CORNIŞA BOTOŞANI

Obiectivul general îl constituie îmbunătăţirea infrastructurii turistice a municipiului Botoşani prin creşterea standardelor de calitate a structurilor de agrement turistic şi sportiv care furnizează facilităţi de petrecere a timpului liber pentru turiştii municipiului, contribuind astfel la îmbunătăţirea gradului de atractivitate a Regiunii Nord-Est şi la crearea de noi locuri de muncă, determinând creşterea calitativă, la standarde europene a ansamblului condiţiilor de practicare a turismului, cu impact direct asupra creşterii cererii de servicii turistice pentru România ca destinaţie turistică europeană. 

Obiectivul specific ale proiectului este realizarea infrastructurii de agrement din municipiul Botoşani, prin crearea parcului regional de agrement turistic şi sportiv Cornişa Botoşani, în suprafaţă totală de 48,386 ha, astfel:

 • Construirea a 2152,92, mp la sol reprezentand:
  - piscină acoperită şi vestiare plajă, bazine exterioare de agrement şi plajă (suprafeţe amenajate: Plajă 5922 mp, bazin olimpic – 1250 mp, Bazine aterizare tobogane – 143,41 mp, bazin bălăceală copii – 94,71 mp, Spaţii verzi – 301 mp, drumuri şi alei incintă – 985,87 mp),
  - patinoar artificial şi de agrement (suprafaţa construită la sol  patinoar 1 806,68 mp),
  - terenuri de sport şi vestiare jucători (suprafaţă construită respectiv suprafaţă desfăşurată - 314,42 mp, cu specificarea faptului că terenurile de sport sunt amenajate pe o suprafaţă de 5.267 mp),
  - amenajarea unui amfiteatru în aer liber (Sc= 1.153,15 mp, din care suprafaţă deschisă şi neacoperită S = 881,75 mp),
  - heleşteu şi râu artificial pentru rafting (S heleşteu = 2750 mp şi lungime râu = 287 m).
 • Amenajarea a 41,46 ha, după cum urmează:
  - suprafaţă împădurită – 25,7ha;
  - suprafaţă plantată cu arbuşti răşinoşi târâtori 16,24 ha;
  - suprafaţă de peluză existentă lăsată liberă -  9,46 ha,
  - suprafaţă amenajări speciale/parc - 14,67 ha.
 • Amenajarea a 45431.93 mp alei pietonale şi parcaje auto precum şi drumuri de acces după cum urmează:
  - parcaje auto – 7.860 mp;
  - alei pietonale – 7.302 mp;  
  - acces principal în parc – 3.582,36 mp;
  - inel principal  de circulaţie – 14.473,91 mp;
  - acces secundar în parc – 4.123,27 mp;
  - acces rutier în parcarea nr.1 – 4.066 mp;
  - alee deservire parcarea nr. 1 – 1.268,35 mp;
  - alee acces bazine înot – 2.044.85 mp,
  - drum de exploatare  staţie epurare - 711.19 mp.

În urma implementării proiectului „Parc Regional de Agrement Turistic şi Sportiv - Cornişa Botoşani” se va crea infrastructura necesară pentru desfăşurarea de activităţi de divertisment prin punerea la dispoziţia turiştilor a următoarelor tipuri de servicii:

Contra cost: piscină acoperită; piscină acoperită cu antrenor; bazin olimpic; bazin bălăceală; patinoar artificial; patinoar artificial cu antrenor, închirieri echipamente, concesionare - spaţiu club, închiriere teren pentru competiţii sportive.

 

Activităţi recreative care vor putea fi desfăşurate:

 • înot
 • sărituri în apă de la tobogan
 • sărituri la trambulină
 • plajă
 • hochei
 • patinaj pe gheaţă
 • patinaj pe role
 • tenis de câmp
 • baschet
 • plimbări cu bicicleta
 • plimbări în aer liber
 • jocuri în spaţii special amenajate 

Investiţia în Parcul Regional de Agrement Turistic şi Sportiv ar da posibilitatea Municipiului Botoşani să recupereze din rămânerile în urmă faţă de celelalte judeţe situate în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est.

 

Prin crearea unui parc turistic şi sportiv de anvergură regională, proiectul contribuie la sporirea atractivităţii turistice a Regiunii de Dezvoltare Nord-Est pentru principalele fluxuri turistice ale grupurilor ţintă şi ne referim aici la categoria turiştilor extraregionali (excursionişti români sau străini), turişti intraregionali şi populaţia din municipiul Botoşani.

 

Beneficiarii proiectului

Beneficiari direcţi:

- turişti veniţi în scop turistic şi cei care tranzitează zona
- persoane fizice şi juridice din municipiul şi judeţul Botoşani, pentru servicii de agrement turistic şi sportiv
- persoane fizice şi juridice din Regiunea de Nord Est şi din ţară pentru servicii de agrement turistic şi sportiv
- persoane fizice şi juridice străine pentru servicii de agrement turistic şi sportiv
- persoanele care vor fi angajate pentru lucrările de realizare a investiţiei şi pentru exploatarea investiţiei          

Beneficiari indirecţi:

- Regiunea de Nord-Est în general şi comunitatea locală, respectiv municipiul Botoşani, în special, unde se dezvoltă activitatea de turism;
- Municipiul Botosani prin valorificarea atracţiilor turistice care va contribui la creşterea economică a zonei prin favorizarea apariţiei şi dezvoltării firmelor locale, transformând areale cu competitivitate economică scăzută în zone atractive pentru investitori;
- Locuitorii municipiului Botoşani prin crearea unor noi locuri de muncă ce contribuie astfel la creşterea nivelului de trai a acestora;
- Societatea civilă, prin activităţile desfăşurate în domeniul turismului şi domeniile conexe;
- Prestatorii de servicii conexe (transport, agenţii de turism, unităţi de cazare şi restaurante, spaţii comerciale) din municipiul Botoşani şi judet care îşi vor consolida şi/sau dezvolta activitatea ca urmare a creşterii interesului turiştilor pentru zona vizată de proiect
- Partenerii de afaceri ai prestatorilor de servicii de turism şi servicii conexe;
- Furnizori de bunuri aferenţi structurilor de agrement turistic şi sportiv (în special furnizori echipamente sportive);
- Consumatorii de servicii turistice ;
- Angajaţii firmelor care vor fi subcontractate pentru implementarea proiectului şi comunitatea în care trăiesc aceştia;
- Prin extindere, sectorul turistic din Regiunea de Nord-Est şi la nivel naţional prin creşterea calitativă, la standarde europene a ansambului condiţiilor de practicare a turismului de agrement şi sportiv, cu impact direct asupra creşterii cererii de turism pentru România, ca destinaţie turistică europeană. 
- Societatea românească în ansamblu: investiţia realizată prin proiect va servi ca exemplu pentru celelalte centre urbane din ţară.

 

Indicatori:

 

 

Indicatori

Valoare la începutul proiectului

Valoare la finalizarea proiectului

piscină acoperită şi vestiare plajă,  bazine exterioare de agrement construite

 

0

2152,92 mp  suprafaţa construită la sol

patinoar artificial şi de agrement construit

0

1 806,68 mp suprafaţa construită la sol  patinoar

terenuri de sport amenajate şi vestiare jucători construite

0

314,42 mp suprafaţa vestiare construită

5.267 mp terenuri de sport amenajate

suprafaţa împădurită

0

25,7ha

suprafaţa plantată cu arbuşti răşinoşi târâtori

0

16,24 ha

suprafaţa de peluză existentă lăsată liberă,

0

9,46 ha

suprafaţa amenajări speciale/parc

0

14,67 ha.

mp parcaje auto amenajate

0

7.860 mp

mp alei pietonale amenajate

0

7.302 mp

mp acces principal în parc amenajat

0

3.582,36 mp

mp inel principal de circulaţie amenajat

0

14.473,91 mp

mp acces secundar în parc amenajat

0

4.123,27 mp

mp acces rutier în parcarea nr.1 amenajat

0

4.066 mp

alee deservire parcarea nr. 1

0

1.268,35 mp

mp alee acces bazine înot amenajat

0

2.044.85 mp

mp drum de exploatare staţie epurare amenajat

0

711.19 mp

nr structuri de agrement turistic şi sportiv corespunzător dotate

0

1

Mini descriere a proiectului

Mini descriere a proiectului

Implementarea proiectului va crea condiţii deosebite de petrecere a timpului liber pentru locuitorii județului Botoșani, dar și a celor din județele limitrofe. Vor crește posibilitățile cetățenilor de a-și petrece timpul în aer liber, de a face plimbări pe aleile parcurilor frumos amenajate, de a practica diverse sporturi și de a socializa într-un cadru civilizat, modern și realizat la standardele înalte ale Uniunii Europene.